شایستگی‌ها و ملاک‌ها - دسته‌های رقابتی

ردیف دسته رقابت روش شرکت ملاک‌های ارزشیابی جوایز تعداد برگزیدگان * (نفر)
1 مقاله برتر فارسی یا منتشر شده در مجله ای ایرانی تقاضای نویسنده ارشد یا پاسخگو منتشر شده در 5 سال گذشته؛ اعتبار مجله؛ ویژگی‌های موضوعی (اولویت ملی؛ حل معضل علمی یا اجرایی؛ نوآورانه بودن) و متدولوژیک (روش، حجم نمونه و مدت پیگیری)؛ استنادات در Google Scholar و ISC دیپلم افتخار به نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو 1 یا 2
2 مقاله برتر انگلیسی تقاضای نویسنده ارشد یا پاسخگو مقاله اصیل یا مرور سیتماتیک، منتشر شده در 5 سال گذشته؛ ضریب تاثیر (IF) مجله و استنادات مقاله در Scopus؛ در صورتی که مقاله‌ای در مجله بدون IF منتشر شده بود از معیار SNIP در Scopus استفاده می‌شود. دیپلم افتخار به نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو 1 یا 2
3 نوآوری برتر در روش جراحی تقاضای نوآورنده ارشد ثبت ابداع و یا انتشار آن در قالب مقاله در 5 سال گذشته؛ هرگونه داوری مستقل و تأییدیه، شواهد کاربرد و استنادات مقاله مربوطه در Google Books دیپلم افتخار 1
4 ابداع یا اختراع برتر تقاضای مخترع یا مبدع ارشد ثبت ملی یا بین‌المللی در 5 سال گذشته؛ تاییدیه، شواهد کاربرد و تجاری‌سازی دیپلم افتخار 1
5 پایان‌نامه برتر تقاضای دانشجو دفاع شده در 3 سال گذشته؛ تعداد مقالات منتشر شده از پایان نامه، ضریب تاثیر (IF) مجلات و تعداد ارجاعات مقالات؛ ویژگی‌های موضوعی (اولویت ملی، حل معضل علمی یا اجرایی، نوآورانه بودن) و متدولوژیک (روش، حجم نمونه و مدت پیگیری)؛ بین رشته‌ای بودن، collaborative بودن، جنبه‌های کار گروهی؛ کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان‌ها و جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیر دانشگاهی (با اسناد مالی) و حجم اعتبار لوح تقدیر به نام دانش‌آموخته جوان
مدال برنز
1 یا 2
6 طرح پژوهشی برتر درخواست مجری طرح آغاز در 5 سال گذشته، پایان یافته در 3 سال گذشته یا انتشار مقاله‌ای از آن در یک سال گذشته؛ تعداد مقالات منتشر شده از طرح پژوهشی (تنها یک مقاله در دسته مقاله برتر داوری می‌شود)، ضریب تاثیر (IF) مجلات و تعداد ارجاعات مقالات؛ ویژگی‌های موضوعی (اولویت ملی، حل معضل علمی یا اجرایی، نوآورانه بودن و سابقه پژوهش ادامه‌دار مجری در یک زمینه تحقیق) و متدولوژیک (روش، حجم نمونه و مدت پیگیری)؛ بین رشته‌ای بودن، collaborative بودن، جنبه‌های کار گروهی؛ کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان‌ها و جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیر دانشگاهی (با اسناد مالی) و حجم اعتبار لوح تقدیر
مدال نقره
1 یا 2
7 کتاب برتر کتاب ترجمه شده درخواست مترجم ارشد منتشر شده در 5 سال گذشته؛ هر یک از معیارهای محور 9 که مرتبط باشد. دیپلم افتخار به نام مشترک نویسندگان1
8 فصل کتاب فارسی یا انگلیسی تقاضای نویسنده ارشد منتشر شده در 5 سال گذشته؛ هر یک از معیارهای محور 9 که مرتبط باشد. دیپلم افتخار به نام مشترک نویسندگان 1
9 کتاب تالیفی تقاضای نویسنده یا ویراستار ارشد
نامزد شدن توسط شخص ثالث
منتشر شده در 5 سال گذشته؛ معیارها: اصالت محتوا و به روز بودن، اولویت و کاربردی بودن، مرجع بودن (برای امتحانات ملی و جامع و یا رشته‌های دانشگاهی موضوع چشم پزشکی و علوم بینایی)، فهرست نویسی و نمایه، حجم کتاب، سطح علمی، سابقه انتشارات نویسنده در موضوع کتاب، اعتبار انتشارات، اعتبار ویراستار ارشد کتاب، شمارگان، دفعات چاپ، مرور مستقل کتاب (و تاییدیه)، کیفیت انتشار؛ ویرایش الکترونیکی لوح تقدیر به نام مشترک نویسندگان
مدال طلا
1
10 دانشور جوان توصیه/معرفی‌نامه از سوی شخصیت حقوقی یا حقیقی (سن کمتر از 40 سال برای متخصصین بالینی و 35 سال برای محققین غیربالینی) شرط لازم، معرفی نامه و نامزد شدن از سوی شخص ثالث است.
متن معرفی‌‌نامه و توصیه نامه و شواهد ارسالی (مانند رزومه)، توسط زیر گروه (حداقل سه نفره‌‌ داوری)، تحلیل و امتیاز دهی می‌‌شوند. اخلاق حرفه‌‌ای، پشتکار، قدرشناسی پیشکسوت، تمایز، فعالیت داوطلبانه/انسان دوستانه، هدفمند بودن در زندگی حرفه‌‌ای، تعلق به اقلیت‌‌های قومی/فرهنگی، ویژگی‌‌های نظم، ابتکار عمل و کارگروهی و نمرات و رتبه‌‌ها و دستاوردها و جوایز مرور می‌‌شود. شاخص‌‌های علم سنجی نیز مورد توجه قرار می‌‌گیرند. فقط یک مرتبه در این دسته امکان کسب افتخار وجود دارد.
لوح تقدیر
تندیس برنز
گرنت فلوشیپ سه ماهه ICO برای دانشور بالینی
1 یا 2
11 ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین بینایی درخواست شخصی یا نامزد شدن مستقل مصادیق: 1. طی زنجیره کامل: اختراع/نوآفرینی، فن‌‌آفرینی و کارآفرینی تا ایجاد ارزش افزوده در جامعه با تولید و اشتغال 2. صادرات محصولات چشم پزشکی 3. شراکت بین‌‌المللی با کسب دانش فنی یا سرمایه گذاری مشترک 4. بومی سازی فناوری 5. ابتکار عمل طب سنتی در حوزه چشم پزشکی با روش علمی 6. همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌‌ها در امر تحقیق و توسعه دانش بنیانی (از جمله با سرمایه گذاری) و نظایر. گروه داوری حرفه‌‌ای به تقاضا رسیدگی می‌‌کنند. لوح تقدیر
مدال طلا
1


* دسته‌های 1، 2، 5، 6 و 10 در دو گروه مستقل بالینی و علوم پایه مرور می‌شوند.