شایستگی‌ها و ملاک‌ها: نخبگان - دسته‌های غیر رقابتی

افراد بر اساس مقبولیت و شایستگی مورد توافق جامعه علمی-حرفه‌ای، نامزد شده، شایستگی‌شان در سنجش با معیارها مرور می‌شود. بنا به تعریف، افتخاری عمرانه هستند. نخبگی در حوزه بزرگتر و علوم بینایی مورد نظر هست و ممکن است مصداق غیر چشم‌پزشک داشته باشد (خصوصا موارد 20، 21، 22 و 23). بسیاری از افتخارات به مفاخر و مشاهیر چشم پزشکی، نامگذاری شده‌اند. فرایند نامگذاری افتخارات به نام مفاخر، استمرار خواهد داشت و با اعطای عنوان طبیب دیدگان و یا اهدای قابل توجه اشخاص پیشکسوت و شاخص به بنیاد شمس، این نامگذاری صورت می‌پذیرد.

ردیف عنوان افتخار پیشنهاد دهندگان* ملاک‌های ارزشیابی اعطاء بسامد برگزیدن
17 ادیب چشم پزشکان با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس فردی که در هنر و ادب دستی دارد و موجب افتخار جامعه چشم پزشکی در عرصه عمومی اجتماع و هنرمندان (در عرصه‌های فرهنگی و هنرهای شعر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و امروزی دیگر) است. لوح تقدیر عنوان و تندیس برنز تقدیم می‌شود. هر 1 تا 3 سال
18 چشم‌پزشک پارسی
Persian Ophthalmologist
با تقاضای شخصی یا نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس مصادیق آن عبارتند از:
1. چشم پزشکی ایرانی تبار مقیم خارج از کشور که سفیر و نماینده شایسته‌ای از ایران یا منطقه تمدنی و باستانی ایران زمین در عرصه بین‌الملل باشد.
2. چشم پزشکی ایرانی که موجب افتخار و شناخته شدن جامعه چشم پزشکی در عرصه بین المللی باشد.
معیارها:

● عضویت به روز در مجامع و کمیته‌های علمی و حرفه‌ای بین المللی
● عضویت در شوراها و هیات تحریریه مجلات بین‌المللی
● سمت بین المللی علمی یا حرفه‌ای در ایران یا خارج از کشور
● سخنرانی‌ها در 5 سال گذشته (ارایه مقاله، پوستر، اداره پانل، سخنران مدعو و کلیدی)
● مشارکت در پروژه بین‌المللی پژوهشی، آموزشی و حرفه‌ای
● نویسندگی کتاب بین‌المللی
● افتخارات بین‌المللی
● پدیداری مجازی در شبکه‌های اجتماعی
● منتورینگ دانشجوی خارجی
لوح تقدیر عنوان و تندیس نقره تقدیم می‌شود. هر 1 تا 3 سال
19 الگوی اهلیت حرفه‌ای نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس مصداق این افتخار ممکن است برای دسته‌های 21، 23 و 24 نامزد نشود اما در منش اخلاقی و مشی حرفه‌ای زبانزد، الگو و سرمشق باشد و یا در توسعه حرفه‌ای گرایی در چشم پزشکی تلاش موثر و مستمر داشته باشد. در کانتکست دانشگاهی، مصادیق مشترک با افتخار آموزگار برتر دارد. لوح تقدیر عنوان و تندیس نقره تقدیم می‌شود. هر 2 تا 4 سال
20 بانوی چشم پزشکی با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس بانویی از چشم پزشکان یا محققان علوم بینایی ایرانی که در دسته‌های نخبگی، در میان بانوان، الگو و ممتاز باشد. البته ایشان می‌توانند در همه دیگر دسته‌ها نیز نامزد شوند و در صورت احراز شایستگی، در دسته مربوطه حائز افتخار می‌شوند. لوح تقدیر عنوان و تندیس طلا تقدیم می‌شود. هر 4 تا 5 سال
21 افتخار خدمت و مسوولیت پذیری حرفه-ای و اجتماعی با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس معیارها عبارتند از:
● مدیریت و ارتقای حرفه‌ای چشم پزشکی و علوم بینایی
● دبیر کلی مجامع علمی و حرفه‌ای
● نمایندگی چشم‌پزشکی در جامعه عمومی پزشکان و کمیسیون‌های صنفی
● دبیری همایش‌های علمی
● سردبیری مجلات
● تاسیس و هدایت موسسات {اجتماعی (کارآفرینی اجتماعی)} و پست‌های مدیریتی
● بنا به تعریف افتخاری
● و اداره موفق آن‌ها
کتیبه تجلیل عنوان و نشان هاشمی تقدیم می‌شود. هر 1 تا 3 سال
22 دانشمند برتر با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس از دانشمندان چشم پزشکی و علوم بینایی که در حوزه تولید علم یا نوآوری، ممتاز باشد. سابقه حرفه‌ای ایشان مرور می‌شود و شاخص‌های علم سنجی و پتنت‌ها، امتیازات فروش، زایش‌های پژوهشی (Research spin offs) و نظایر (به عنوان شواهد ابتکار عمل در حوزه نوآوری) فهرست و احصاء می‌‌شود. داشتن مکتب و سابقه پژوهشی دامنه‌دار در گرایش‌های مشخص، از ویژگی‌های برجسته دانشمند برتر می-باشد. کتیبه تجلیل عنوان نشان پیمان و تقدیم می‌شود. هر 2 تا 3 سال
23 آموزگار برتر با نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس از استادان نامدار چشم‌پزشکی و علوم بینایی که در آموزش و تربیت (منتورشیپ) شاگردان و همتایان و توانمندسازی همکاران مداومت داشته و برای توسعه و بالندگی دانش چشم‌پزشکی و علوم بینایی و حفظ و ارتقاء موازین، منزلت و میراث حرفه، ابتکار عمل داشته، شواهد از خودگذشتگی را بتوان در منش او یافت. شهرت به بی‌رغبتی به مال اندوزی، نوآوری در روش‌های آموزشی، تاسیس بخش و دوره آموزشی، صاحب سبک بودن، الگوسازی، اهلیت حرفه‌ای و به‌روز بودن دانش، نمونه‌هایی از رفتارهای متعالی و شاخص هستند. کتیبه تجلیل عنوان و نشان سجادی تقدیم می‌شود. هر 1 تا 2 سال
24 نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس این عنوان به شخصیتی حقیقی یا حقوقی ایرانی، با الگویی از فعالیت‌های خیریه، خدمات عمومی و اجتماعی و حمایت طلبی و آموزش برای سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی اعطا می‌شود. مراقبت از محرومین و اقلیت‌های ملیتی و نژادی نیازمند، فراتر از سطح معمول و یا به صورت داوطلبانه، خدمت در مناطق دورافتاده، روستایی و پرخطر در كشور یا منطقه و ناحیه‌ای محروم دریک شهر و حاشیه آن و عشایر؛ بدون دریافت حق‌الزحمه و با از خود گذشتگی در یك دوره زمانی معنی‌دار و مستمر و با بازتاب قابل توجه اجتماعی و ماندگاری، نمونه‌هایی از رفتارهای متعالی هستند. برای یک چشم پزشك یا خیّر، اشتهار به مراعات موازین طبابت یا اهلیت حرفه‌ای نیز از شاخص‌های دیگر است. کتیبه تجلیل عنوان و نشان خدادوست تقدیم می‌شود. هر 1 تا 3 سال
25 طبیب دیدگان بنیاد شمس فخر جامعه چشم پزشکی که در طی سال‌ها، حائز سه افتخار (از 17، 18، 19، 21، 22، 23 و 24) گشته باشند. کتیبه تجلیل عنوان، نشان «سه شمس» و حمایل سیمرغ تقدیم می‌شود. با تحقق معیار آن


* صاحبان افتخار در سال‌های گذشته، به صورت اختصاصی برای پیشنهاد نامزد در همان مضمون نخبگی یا مرور شایستگی نامزد، مورد مشورت قرار می‌گیرند.
موارد 14 و 15، موفقیت آغاز دوران زندگی حرفه‌ای (کمتر از 10 سال در حرفه) هستند.
موارد 17، 18، 21 و 22 و 23، توفیق میان دوره‌ای زندگی حرفه‌ای (بین 10 تا 25 سال در حرفه) هستند.
موارد 19، 20، 24 و 25، متعلق به مراحل پختگی و کمال زندگی حرفه‌ای (بیش از 25 سال در حرفه) هستند.
موارد 18، 19، 20 و 25 افتخارات عمومی و موارد 17، 21، 22، 23 و 24 اختصاصی محسوب می‌شوند.