شایستگی‌ها و ملاک‌ها - مفاخر و مشاهیر (دسته‌های غیررقابتی)

ردیف دسته رقابت روش شرکت ملاک‌های ارزشیابی جوایز تعداد برگزیدگان * (نفر)
12 چشم پزشک پارسی تقاضای شخصی یا نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل و یا بنیاد شمس به چشم پزشکی اعطا می‌‌شود که سفیر و نماینده شایسته‌‌ای از ایران در عرصه بین الملل باشد؛ چشم پزشکی ایرانی که موجب افتخار و شناخته شدن جامعه چشم پزشکی در عرصه بین المللی باشد و به ایرانی بودن شهرت داشته باشد نیز شامل می‌‌شود. معیارها: عضویت به روز در مجامع علمی و حرفه‌‌ای بین المللی، عضویت در کمیته‌‌ها، شوراها و هیات تحریریه مجلات بین‌‌المللی، سمت بین المللی، سخنرانی در 5 سال گذشته (ارایه مقاله، پوستر، اداره پانل، سخنران مدعو و کلیدی)، مشارکت در پروژه بین‌‌المللی پژوهشی، آموزشی و حرفه‌‌ای، نویسندگی کتاب بین‌‌المللی، افتخارات بین المللی، پدیداری مجازی در شبکه‌‌های اجتماعی؛ منتورینگ دانشجوی خارجی، مسوولیت اجرایی بین المللی در ایران لوح تقدیر
تندیس نقره
1
13 ادیب چشم پزشکان  نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس دست داشتن در هنر و ادب؛ موجب افتخار جامعه چشم پزشکی در عرصه عمومی اجتماع و هنرمندان (در عرصه‌های فرهنگی و هنرهای شعر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و امروزی دیگر) لوح تقدیر
 تندیس برنز
1
14 بانوی چشم پزشکی نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس بانویی از چشم پزشکان ایرانی که در دسته‌های 14، 15، 16 و 17 در میان بانوان چشم پزشک ایرانی، الگو و ممتاز باشد. البته بانوان می‌توانند در همان دسته‌ها نیز نامزد شوند و در صورت احراز شایستگی، در دسته‌های نامبرده حائز افتخار می‌شوند. لوح تقدیر
تندیس طلا
1
15 نشان خدمت و مسئولیت پذیری حرفه‌ای و اجتماعی نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس مدیریت و ارتقای حرفه‌‌ای چشم پزشکی و علوم بینایی، دبیر کلی مجامع علمی و حرفه‌‌ای، نمایندگی چشم‌‌پزشکی در جامعه عمومی پزشکان و کمیسیون‌‌های صنفی، دبیری همایش‌‌های علمی، سردبیری مجلات، مسوولیت‌‌های اجتماعی، رهبری و هدایت نهادها و کارآفرینی (اجتماعی) لوح تقدیر
 تندیس طلا
1
16 دانشمند برتر نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس از دانشمندان چشم پزشکی و علوم بینایی که در حوزه تولید علم یا نوآوری ممتاز باشد. با بررسی سابقه حرفه‌‌ای و ارزیابی شاخص‌‌های علم سنجی (مانند:H index, G index, Citations/Paper, total citation, total papers (by Scopus)) و پتنت‌‌ها، امتیاز فروش، زایش‌‌های پژوهشی (Research spin offs) و نظایر (به عنوان شواهد ابتکار عمل در حوزه نوآوری) احراز می‌‌‌‌شود. داشتن مکتب و سابقه پژوهشی دامنه دار در گرایش‌‌های مشخص، از ویژگی‌‌های برجسته دانشمند برتر می‌‌باشد. کتیبه تجلیل
نشان پیمان
1 یا 2
17 آموزگار برتر نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس از استادان نامدار چشم‌‌پزشکی و علوم بینایی که در تعلیم و تربیت شاگردان و همتایان و توانمندسازی همکاران مداومت داشته و برای توسعه و بالندگی دانش چشم‌‌پزشکی و علوم بینایی و حفظ و ارتقاء موازین، منزلت و میراث حرفه، ابتکار عمل داشته، شواهد از خودگذشتگی را بتوان در منش او یافت. شهرت به بی رغبتی به مال اندوزی، نوآوری در روش‌های آموزشی، تاسیس بخش و دوره آموزشی، صاحب سبک بودن، الگو سازی، اهليت حرفه‌‌اي و به‌‌روز بودن دانش، نمونه‌هایی از رفتارهای متعالی و شاخص هستند. کتیبه تجلیل
نشان سجادی
1 یا 2
18 نوعدوستی و پیشگیری از نابینایی نامزد شدن از سوی شخصیت حقوقی مستقل یا بنیاد شمس این عنوان به شخصیتی حقیقی یا حقوقی ايراني، با الگويي از فعاليت‌‌هاي خيريه، خدمات عمومي و اجتماعي و حمایت طلبی و آموزش برای سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی اعطا می‌‌شود. مراقبت از محرومين و اقلیت‌‌های مليتي و نژادي نيازمند، فراتر از سطح معمول و يا به صورت داوطلبانه، خدمت در مناطق دورافتاده، روستايي و پرخطر در كشور يا منطقه و ناحيه‌‌اي محروم دریک شهر و حاشيه آن و عشایر؛ بدون دريافت حق الزحمه، با از خود گذشتگی در يك دوره زماني معني‌‌دار و مستمر و با بازتاب قابل توجه اجتماعي و ماندگاری، نمونه‌‌هايي از رفتارهاي متعالي هستند. برای یک چشم پزشك یا خیّر، اشتهار به مراعات موازين طبابت یا اهليت حرفه‌‌اي نیز از شاخص‌‌های دیگر است. کتیبه تجلیل
نشان خدادوست
1
19 طبیب دیدگان نامزد شدن از سوی بنیاد شمس فخر جامعه چشم پزشکی که در طی سال‌‌ها، حائز سه یا هر 4 افتخار 15 تا 18 گشته باشند. کتیبه تجلیل
نشان شمس
حمایل سیمرغ
1


* دسته‌‌های 15 و 16 در دو گروه مستقل بالینی و علوم پایه مرور می‌شود.