گرنت فلوشیپ سه ماهه دانشور جوان چشم‌پزشک

به امید خدا در سال 2019، چهارمین گرنت دوره علمی سه ماهه در خارج از کشور به برگزیده دسته دانشور جوان یازدهمین جشنواره اهدا خواهد شد.

از استادان و نهادها و شخصیت‌های حقوقی دانشگاهی و علمی جهت نامزد نمودن چشم‌پزشکان جوان شایسته دعوت می‌شود.

بازه زمانی معرفی لغایت 30 دی‌ماه 1397 از طریق تماس با دبیرخانه جشنواره می‌باشد.

جهت اطلاع از شرایط نامزد شدن در این دسته به صفحه ارزشیابی دسته‌های رقابتی مراجعه نمایید.

ICO 2019

آنچه گذشت

آنچه گذشت

آنچه در 2017 گذشت

آنچه در 2017 گذشت

آنچه در 2016 گذشت

دکتر محمدرضا پیمان، فوق تخصص چشم‌پزشکی اطفال از بیمارستان فارابی اصفهان و استاد مدعو دانشگاه مالایا که در جشنواره هشتم شمس به عنوان دانشور جوان حوزه چشم‌پزشکی برگزیده شدند اولین نامزد دریافت گرنت ICO-Farabi بودند که طی جلسه مصاحبه‌ای در تاریخ 22 اسفند 1394 این بورسیه تحصیلی را دریافت کردند.

ایشان قرار است به امید خدا در رشته چشم‌پزشکی اطفال و استرابیسم در مرکز University of Michigan دوره تکمیلی خود را بگذرانند.