برنامه برگزاری

■ مراسم جشنواره و ساختار کلی برنامه

 • افتتاح (کلام الله، سرود ملی، خیر مقدم بنیاد شمس)
 • سخنرانی مهمان ویژه جشنواره در حوزه علم و پژوهش، طبابت و آموزگاری، اخلاق حرفه‌ای و الگوهای دانشگاهی
 • گزارش کمیته فنی جشنواره
 • برنامه هنری
 • معرفی افتخارات و اهدای جوایز به افراد برگزیده جشنواره توسط موسسین بنیاد شمس، دبیر جشنواره و مهمان ویژه جشنواره
  در این بخش پروفایل افتخارات از سوی نهاد کاندیدا کننده ارایه می‌شود و برگزیدگان نیز به صورت اختیاری پیام می‌دهند.
 • پذیرایی ناهار
 • معرفی جشنواره و سابقه و اهداف آن در قالب غرفه‌ای-نمایشگاهی
 • پذیرایی (نوشیدنی و شیرینی) در ورود

■ مدعوین و شرکت‌کنندگان

 • هیات علمی، دستیاران، فلوها و دانشجویان پژوهشگر در حوزه چشمپزشکی و علوم بینایی
 • مسوولین دولتی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها
 • شرکای تجاری و حامیان مالی بالقوه در حوزه چشم پزشکی
 • سازمان های مردم نهاد و صنفی و شهروندان همسایه فارابی