ساختار جشنواره

برگزارکنندگان
 • دبیر جشنواره: دکتر علی صادقی طاری
 • نایب رئیس جشنواره: دکتر علیرضا لاشیئی
 • مدیر گروه چشم‌پزشکی و دبیر جشنواره: دکتر قاسم فخرایی
 • رئیس بیمارستان فارابی: دکتر حسین صدرالسادات
 • رئیس وقت موسس جشنواره: دکتر محمود جباروند
 • مدیر برنامه‌ریزی جشنواره: دکتر سید فرزاد محمدی
کمیته برگزاری
 • مریم السادات شمس (هماهنگ کننده جشنواره)
 • دکتر الهام اشرفی (کارشناس داوری و علم‌سنجی)
 • دکتر فاطمه علیپور (مشاور داوری)
 • دکتر ایوب منتی (سرپرست روابط عمومی بیمارستان فارابی)
 • خانم حمیده امیدوار (خبرنگار روابط عمومی بیمارستان)
دبیران جشنواره‌های گذشته
 • جشنواره دهم: دکتر قاسم فخرایی
 • جشنواره نهم: دکتر محمود جباروند
 • جشنواره هشتم: دکتر فیروزه رحیمی
 • جشنواره هفتم: دکتر مرتضی مواسات
 • جشنواره ششم: دکتر احمد میرشاهی
 • جشنواره پنجم: دکتر فاطمه علیپور
 • جشنواره چهارم: دکتر محمدرضا منصوری
 • جشنواره سوم: دکتر سید حسن هاشمی
 • جشنواره دوم: دکتر محمد ریاضی
 • جشنواره اول: دکتر علیرضا لاشیئی
قدردانی
 • از خانم فرزانه اکوان در برگزاری باشکوه جشنواره‌های سوم و چهارم سپاسگزاریم.
 • از همکاران افتخاری و داوطلب جشنواره، خانم‌ها هانیه دلشاد اقدم، سعیده کریملر و آقای یوسف آرین‌فر تشکر می‌کنیم.
 • از دکتر سید حسن هاشمی و دکتر علی صادقی طاری برای سال‌های نخست راه‌اندازی جشنواره تشکر می‌شود.
 • حامی اختصاصی جشنواره نهم: شرکت داروسازی باختر بیوشیمی
 • حامی اختصاصی جشنواره‌های ششم و هشتم: شرکت تجهیزات پزشکی لردگان
 • از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برای علم‌سنجی و داوری جشنواره‌های اول تا پنجم قدردانی می کنیم.
سیناژن ارکید فارمد