دکتر سید فرزاد محمدی: بنیاد پروفسور محمدقلی شمس پس از سال ها تلاش و پیگیری ثبت رسمی گردید.

تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

کدپستی: ۱۳۳۶۶۱۶۳۵۱

تلفن: ۵۵۴۱۶۱۳۴ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک: info@shamsfestival.ir

Translational Ophthalmology Research Center, Farabi Eye Hospital, Qazvin Sq, Tehran, Iran

Post Code: 1336616351

Phone: +98 21 5541 61 34

info@shamsfoundation.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به بنیاد پروفسور محمدقلی شمس می باشد. 

Designer: Maryam Alsadat Shamsi