چهاردهمین جشنواره چشم پزشکی ایران

تهران، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

کدپستی: ۱۳۳۶۶۱۶۳۵۱

تلفن: ۵۵۴۱۶۱۳۴ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک: info@shamsfestoval.ir

Translational Ophthalmology Research Center, Farabi Eye Hospital, Qazvin Sq, Tehran, Iran

Post Code: 1336616351

Phone: +98 21 5541 61 34

info@chams.ir

کلیه حقوق این سایت متعلق به بنیاد پروفسور محمدقلی شمس می باشد.