فهرست بستن

به گزارش بنیاد پروفسور محمدقلی شمس، پانزدهمین نکوداشت چشم پزشکی ایران در روز پنج شنبه 4 اسفند برگزار گردید. دکتر سید فرزاد محمدی مدیر برنامه ریزی جشنواره و رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی، ضمن اشاره به ثبت رسمی بنیاد پروفسور محمدقلی شمس پس از سال ها تلاش و پیگیری با پشتیبانی و حمایت مالی پروفسور هرمز شمس، به بیان شیوه برگزاری نکوداشت پانزدهم پرداخت.

به گفته ایشان جشنواره امسال با رعایت شرایط روحیه عمومی حاکم بر شهروندان و کاهش ظرفیت کارشناسی با توجه به مهاجرت همکاران در قالب یک نکوداشت خصوصی برگزار گردید. وی تجربه برگزاری به این شیوه را فاخر و ارزشمند دانست و آن را فرصتی خواند تا  اساتید و همکاران در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی در فضایی صمیمی و تعاملی با هم هم نشینی، مصاحبت، معاشرت و گفتگو داشته باشند.

دکتر محمدی برگزاری نکوداشت امسال را منحصر به افتخارات و نخبگان حرفه ای دانست و اشاره نمود که در سال جاری برای دسته های رقابتی فراخوانی داده نشد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد، نکوداشت پانزدهم، در فضایی در محل مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی، با برپایی استیجی به تصویر کشیده شده از صاحبان افتخارات در سال های گذشته و نمادهای جشنواره در پس زمینه برگزار شد و صاحبان افتخارات جشنواره، نمادها و تقدیرهای خود را از دستان اساتید بزرگی چون استاد محمدصادق پیروز و پروفسور هرمز شمس و دیگر اساتید و نخبگان چشم پزشکی دریافت نمودند.

در این حین در سالن ها و اتاق هایی دیگر، اساتید و میهمانان مدعو ضمن تماشای استیج از طریق ویدئوکنفرانس، به تعامل و گفتکو پرداختند. در پایان برنامه نیز بنیاد پروفسور محمدقلی شمس، میزبان میهمانان عزیز جهت صرف ناهار بود.

در این نکوداشت، 15 نفر از اساتید و نخبگان در 10 دسته افتخارات و نشان ها مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین در نکوداشت امسال دو دسته دانشور جوان و کارآفرین بینایی بر اساس درخواست های سال های گذشته و نامزد شدن از سوی چند تن از اساتید چشم پزشکی معرفی گردیدند.

صاحبان افتخار نکوداشت پانزدهم

دانشور جوان

دکتر سید حسین ابطحی، جراح و متخصص چشم پزشکی، همچنین 

ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و کارآفرین بینایی

دکتر پرویز زرین بخش، جراح و متخصص چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادیب چشم پزشکان

دکتر یدالله اسلامی، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران

چشم پزشک پارسی

دکتر حمید احمدیه، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

الگوی اهلیت حرفه ای

دکتر محمد اریش، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

همیار چشم

آقای محمد خجسته، اپتومتریست بیمارستان فارابی

هم پیمان دیدگان

آقای مهندس محمد عاشوری، رئیس هیات مدیره شرکت نگاه طب آریا

هم پیمان دیدگان

آقای بردیا بلوچ از شرکت ایران ممکو

توانخواه برتر

خانم راضیه کباری، نویسنده و روزنگار روشندل

خانم سیما رئیسی، دکترای علوم سیاسی و فعال اجتماعی روشندل

افتخار خدمت و مسوولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی

دکتر محمدحسین ملک مدنی، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشان پیمان، دانشمند برتر

دکتر حمید تقی راد، عضو هیات علمی و معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آموزگار برتر

دکتر سید محمد قریشی، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدحسین روزی طلب، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشان خدادوست، نوع دوستی و پیشگیری از نابینایی

دکتر سیمین امام پور، جراح و متخصص چشم پزشکی