فهرست بستن

موسسه هنرهای پارس ایرانیان با عنوان «سفیر برند جهانی فرش دستباف ایران» حامی ویژه سیزدهمین جشنواره چشم پزشکی پروفسور محمد قلی شمس شد.

به گزارش مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی، مهندس فرزانه اکوان، مدیر توسعه کسب و کار مرکز با اعلام این خبر افزود: دبيرخانه جشنواره همه ساله تلاش می کند با جلب حمايت مادي و معنوي سازمان هاي علمی، پژوهشی، صنعتی و بنگاه هاي اقتصادي سطح حمايت از برگزيدگان دوره‌های مختلف را گسترش دهد. اين تلاش در سال جاري نتايج مطلوبی در بر داشته و چندین سازمان و شرکت جديد به جمع متقاضیان حمایت از جشنواره پيوسته اند.

وی افزود: درخواست های حمایت از جشنواره سیزدهم بررسی و پس از مذاکره و اعلام شرایط طرفین سرانجام در جلسه ای که روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با حضور دکتر سید فرزاد محمدی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی و مدیر برنامه ریزی جشنواره شمس برگزار شد، موسسه هنرهای پارس ایرانیان با عنوان «سفیر برند جهانی فرش دستباف ایران» به عنوان حامی ویژه جشنواره برگزیده شد.

مهندس اکوان با اشاره به دسته های حمایتی جشنواره گفت: زمینه ها و شرایط حمایت از جشنواره در ۵ دسته ویژه، الماس، طلایی، نقره ای و برنزی تعریف شده است .

وی از سایرشرکت های متقاضی حمایت از جشنواره سیزدهم درخواست کرد با توجه به انتخاب حامی ویژه، اعلام آمادگی و بررسی مدارک خود برای دسته های حمایتی دیگر را به شماره ۰۹۱۲۵۷۸۲۲۸۱ ارسال نمایند.  

توضیح این که سیزدهمین جشنواره چشم پزشکی پروفسور محمد قلی شمس با هدف تجلیل از دانشمندان حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی کشور در دو دسته رقابتی و غیر رقابتی پنج شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار می شود.

خبرنگار: حمیده امیدوار