فهرست بستن

همزمان با برگزاری سیزدهمین جشنواره شمس و با حضور معاون مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی  از نخستین دانشنامه بومی در زمینه چشم پزشکی با عنوان «دانشنامه چشم پزشکی ایران» رونمایی شد.

به گزارش دبیرخانه بنیاد پروفسور محمد قلی شمس، همزمان با برگزاری سیزدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس که 14 اسفند 99 در بیمارستان فارابی برگزار شد، از دانشنامه چشم پزشکی ایران رونمایی شد.

دکتر شهرام یزدانی، معاون مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی رونمایی از دانشنامه چشم پزشکی ایران را یکی از رویدادهای مهم جشنواره  شمس دانست و گفت: حدود یک سال قبل در نشستی که با دکترسید فرزاد محمدی، رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی و برخی از همکاران در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی داشتیم، ایده تدوین یک دانشنامه مبتنی بر دانش بومی کشور در زمینه چشم پزشکی مطرح شد. خوشبختانه از این ایده استقبال شد و به سرعت از طرف این مرکز به عنوان یک گرنت مورد حمایت قرار گرفت. بسیار خوشنودیم که در مدت زمان کوتاه حاصل این تلاش جمعی در قالب یک دانشنامه بومی متبلور شده و به امید خدا امروز از آن رونمایی می شود.

دکتر یزدانی در ادامه به بیان برخی از دلایل نیاز به دانشنامه بومی پرداخت و افزود: در حرفه پزشکی بحث استدلال، قضاوت و تصمیم‌گیری بالینی به عنوان یک اصل مطرح می شود، اعم از تصمیم گیری های تشخیصی و درمانی. این تصمیم گیری، استدلال یا قضاوت مبتنی بر داده هایی است که علمی بوده و به نوعی مباحث علمی را از غیر علمی و شبه علمی جدا می کند. امروزه ما باید بدانیم به شکل فزاینده‌ای در ادبیات جهانی این موضوع مورد تاکید قرار می گیردکه برای تصمیم گیری درست نیازمند یک نوع دانش بومی هستیم. سازمان جهانی بهداشت نیز حدود ۱۰ سال است که با راه اندازی یک بخش خاص از توسعه دانش های بومی حمایت می کند.

وی به کارگیری دانش بومی در کنار دانش جهانی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بخش زیادی از اطلاعاتی که  به صورت روزمره در تصمیم ‌گیری‌های خود استفاده می‌کنیم نیازمند دانش بومی است. گاه بسته به شرایط بار بیماری‌ها در یک جامعه، ویژگی تست های تشخیصی نیز در کشورها و جوامع مختلف متفاوت خواهد بود. به طور مثال ممکن است یک تست در کشوری خاص بوده اما در کشور دیگر این گونه نباشد. در این هنگام دانش بومی است که به کمک ما خواهد آمد.

دکتر یزدانی در پایان صحبت های خود تدوین دانشنامه چشم پزشکی را اولین تجربه ملی در این زمینه دانست و گفت: خوشبختانه تدوین این دانشنامه تجربه بسیار خوبی بود. در وزارت بهداشت نیز تصمیم گرفته شد تا این تجربه زمینه ای برای شکل گیری دانش بومی در سایر حوزه ها باشد. بسیار خوشبخت هستم که اعلام کنم این تجربه کاملا موفق بوده و این دانشنامه تمام شرایط لازم برای الگو برداری توسط سایر رشته ها را داراست.

در ادامه با حضور دکتر محمود جباروند، دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران از دانشنامه چشم پزشکی ایران رونمایی شد.

این دانشنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده و محتوای آن برگرفته از شواهد جمعیتی و تجربی ملی  و با ذکر سوابقی از طب ایرانی است.

خبر و عکس: قاضی میرسعید

رونمایی از نخستین دانشنامه بومی چشم پزشکی کشور