فهرست بستن

برنامه

مدعوين و شرکت کنندگان

 • هيات علمی، دستياران، فلوها و دانشجويان پژوهشگر در حوزه چشم پزشکي و علوم بينايی
 • مسوولين دولتی در وزارت بهداشت و دانشگاه ­ها
 • شرکاي تجاری و حاميان مالي بالقوه در حوزه چشم پزشکی
 • سازمان هاي مردم نهاد و صنفي و شهروندان همسایه فارابی

مراسم جشنواره و ساختار کلی برنامه

 • افتتاح (کلام الله، سرود ملی، خير مقدم بنیاد شمس)
 • سخنرانی مهمان ویژه جشنواره در حوزه علم و پژوهش، طبابت و آموزگاری، اخلاق حرف ه­ای و الگوهای دانشگاهی
 • گزارش کميته فنی جشنواره
 • برنامه هنری
 • معرفی افتخارات و اهداي جوايز به افراد برگزيده جشنواره توسط موسسین بنیاد شمس، دبیر جشنواره و مهمان ویژه جشنواره

در این بخش پروفایل افتخارات از سوی نهاد کاندیدا کننده ارایه می­ شود و برگزیدگان نیز به صورت اختیاری پيام می­ دهند.

 • پذیرایی ناهار
 • معرفي جشنواره و سابقه و اهداف آن در قالب غرفه ای-نمایشگاهی
 • پذیرایی (نوشیدنی و شیرینی) در ورود

محل برگزاری

آمفی تئاتر پروفسور شمس در بيمارستان فارابی

زمان برگزاری

اولین پنجشنبه­ اسفند ماه هر سال