فهرست بستن

برگزارکنندگان

دکتر هرمز شمس

رئیس جشنواره
موسس و رئیس هیات مدیره
بنیاد پروفسور محمدقلی شمس

دکتر محمود جباروند
موسس و عضو هیات مدیره
بنیاد پروفسور محمدقلی شمس

دکتر علیرضا لاشیئی

نایب رئیس جشنواره
موسس و عضو هیات مدیره
بنیاد پروفسور محمدقلی شمس

دکتر محمدرضا اکبری

مدیر گروه چشم و رئیس بیمارستان فارابی

دکتر محسن بهمنی کشکولی

دبیر جشنواره سیزدهم

دکتر سید فرزاد محمدی

مدیر برنامه ریزی جشنواره
موسس و عضو هیات مدیره
بنیاد پروفسور محمدقلی شمس

مهندس فرزانه اکوان

مدیر توسعه کسب و کار

کمیته برگزاری

 • مریم السادات شمس (هماهنگ کننده جشنواره)
 • دکتر الهام اشرفی (کارشناس داوری و علم‌سنجی)
 • دکتر ایوب منتی (سرپرست روابط عمومی بیمارستان فارابی)
 • خانم حمیده امیدوار (خبرنگار روابط عمومی بیمارستان)
 • خانم سعیده کریملر
 • خانم هانیه دلشاد اقدم
 • آقای یوسف آرین فرد

دبیران جشنواره های پیشین

دکتر علیرضا لاشیئی

دبیر جشنواره اول

دکتر محمد ریاضی

دبیر جشنواره دوم

دکترسید حسن هاشمی

دبیر جشنواره سوم

دکتر محمدرضا منصوری

دبیر جشنواره چهارم

دکترفاطمه علیپور

دبیر جشنواره پنجم

دکتر احمد میرشاهی

دبیر جشنواره ششم

دکتر مرتضی مواسات

دبیر جشنواره هفتم

دکتر فیروزه رحیمی

دبیر جشنواره هشتم

دکتر محمود جباروند

دبیر جشنواره نهم

دکتر قاسم فخرایی

دبیر جشنواره دهم

دکتر علی صادقی طاری

دبیر جشنواره یازدهم

دکتر رضا کارخانه

دبیر جشنواره دوازدهم

قدردانی

 • قدردان مشاوره های ارزشمند خانم دکتر فاطمه علی پور در عرصه داوری جشنواره های پنجم تا دوازدهم هستیم.
 • از خانم فرزانه اکوان در برگزاری باشکوه جشنواره‌های سوم و چهارم و یازدهم سپاسگزاریم.
 • از دکتر سید حسن هاشمی و دکتر علی صادقی طاری برای سال‌های نخست راه‌اندازی جشنواره تشکر می‌شود.
 • حامی اختصاصی جشنواره دهم، یازدهم و دوازدهم: شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
 • حامی اختصاصی جشنواره نهم: شرکت داروسازی باختر بیوشیمی
 • حامی اختصاصی جشنواره‌های ششم و هشتم: شرکت تجهیزات پزشکی لردگان
 • از موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برای علم‌سنجی و داوری جشنواره‌های اول تا پنجم قدردانی می کنیم.