دسته های رقابتی

جهت مشاهده توضیحات هر دسته بر روی عنوان کلیک نمایید.

روش شرکت

ملاک ­های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو

مقالاتی که در 5 سال گذشته منتشر شده باشند، می ­توانند شرکت داده شوند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:

 • اعتبار مجله­ اي که مقاله در آن منتشر شده است.
 • ویژگی­ های موضوعی مقاله، شامل: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی و یا بومی بودن
 • ویژگی­ های متدولوژیک مقاله، شامل: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی، بین­ رشته ­ای، همکارانه ­ای/چندمرکزی بودن

*در صورت نمایه نشدن در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، استنادات پالایش شده در Google Scholar و ISC مرور می ­شوند.

در صورت لزوم، مقالات در دو دسته ترجمانی و بالینی داوري مي ­شوند.

دیپلم افتخار به­ نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو تقدیم می­ شود

1 تا 2 مورد

روش شرکت

ملاک ­های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو

مقالات اصیل یا مرور سیستماتیک که در 5 سال گذشته، منتشر شده باشند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:

 • ضریب تاثیر مجله­ ای که مقاله در آن منتشر شده است.
 • استنادات مقاله در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

*در صورتی که مقاله ­ای در مجله بدون ضريب تاثير منتشر شده باشد، از معیار SNIP در Scopus استفاده می ­شود.

در صورت لزوم، در دو دسته ترجمانی و بالینی داوري مي­ شوند.

دیپلم افتخار به ­نام مشترک نویسنده ارشد و پاسخگو تقدیم می ­شود 1 تا 2 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای جراح (ارشد)

ثبت ابداع یا انتشار آن در قالب مقاله، بايستي در در 5 سال گذشته صورت پذيرفته باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:

 • هرگونه داوری مستقل (مانند ثبت پتنت)
 • تأییدیه (هيات برد)
 • شواهد کاربرد
 • استنادات مقاله مربوطه در Google Books
دیپلم افتخار به­ نام جراح محترم تقديم مي­ شود1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای مبدع (ارشد)

منظور، ابداع آموزشی، مقاله ابداعی و نظایر است. معیارهاي برگزیدن عبارتند از:

 • شواهد استقبال جامعه علمی از ابتکار عمل (شرکت کنندگان، testimonies)
 • ادعانامه متقاضي (نوآفريني، پيشتازي، حجم تلاش براي هماهنگي)
 • مشارکت بين­ المللي
دیپلم افتخار به نام مبدع محترم تقديم مي­ شود 1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای مخترع (ارشد)

ثبت ملی یا بین­ المللی بايستي در 5 سال گذشته صورت پذيرفته باشد. معیارهای برگزیدن عبارتند از:

– تاییدیه هیات برد

– احراز مصداق نخبگي از سوي بنیاد ملی نخبگان

– جوايز احتمالي

– شواهد کاربرد

– ارزیابی کیفی متن ادعانامه اختراع در صورت لزوم

دیپلم افتخار به نام مخترعين محترم تقديم مي ­شود1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای ايده­ پرداز (ارشد)

منظور از ايده، يک نقشه/برنامه/طرح/پيشنهاديه توسعه يافته و پردازش شده است. امکان سنجي، توليد نمونه اوليه و طرح پيشرفته کسب و کار، نمونه هايي از اشکال تقاضا براي اين دسته هستند. معیارهای برگزیدن عبارتند از:

 • هزينه-اثربخشي (ارزش افزوده بالقوه)
 • امکان پذيري
 • نوآفرينانه بودن ايده
 • ارزيابي کيفي پيشنهاديه (از نظر جامعيت و عملياتي بودن)
دیپلم افتخار به ايده پرداز محترم تقديم مي­ شود 1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای دانشجو/دانش ­آموخته یا

نامزد شدن از سوی گروه ­های آموزشی یا معاونت ­های پژوهشی

منظور پايان ­نامه ­اي است که در 3 سال گذشته دفاع شده باشد. معیارهاي برگزیدن عبارتند از:

 • تعداد مقالات منتشر شده (شاخص تجمعي از ضریب تاثیر مجلات ضربدر تعداد ارجاعات مقالات محاسبه مي­ شود.)
 • پتنت حاصل از پایان نامه
 • ویژگی ­های موضوعی پايان­ نامه: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی، فناورانه يا بومی بودن
 • ويژگي­ هاي متدولوژیک: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی/بین رشته ­ای، همکارانه ­ای یا چندمرکزی بودن
 • جنبه­ های کار گروهی
 • کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان­ ها
 • جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیردانشگاهی (با اسناد مالی)
 • حجم اعتبار

*پايان نامه ­هاي در جريان – با شواهد قابل مرور پيشرفت کار– نيز داوري  مي­ شوند. پروتکل به تنهايي، در دسته قبل (ايده برتر) قابل مرور است.

لوح تقدیر به­ نام دانشجو/دانش ­آموخته جوان تقديم مي­ شود به همراه مدال برنز1 تا 2 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست مجری طرح یا نامزد شدن از سوی گروه ­های آموزشی یا معاونت­ های پژوهشی

 

شامل طرح ­هايي مي ­شود که از تصويب­ شان حداکثر 5 سال گذشته باشد يا در 3 سال گذشته پایان یافته باشند و یا انتشار مقاله و پتنتی منتج از آن در یک سال گذشته صورت پذيرفته باشد. معیارهاي برگزیدن عبارتند از:

 • تعداد مقالات منتشر شده و پتنت حاصل از طرح پژوهشی

* تنها یک مقاله و يک پتنت، در دسته مقاله يا اختراع برتر داوری می ­شود.

 • ضریب تاثیر مجلات و تعداد ارجاعات مقالات
 • ویژگی­ های موضوعی طرح: لبه دانش، تقاضامحور/اولویتی/کاربردی، فناورانه، بومی بودن و سابقه پژوهش ادامه ­دار مجری در یک زمینه تحقیق
 • متدولوژیک طرح: روش، حجم نمونه و مدت پیگیری؛ ترجمانی/بین رشته ­ای، همکارانه ­ای یا چندمرکزی بودن
 • جنبه ­های کار گروهی
 • کسب حمایت مالی و تجهیزاتی از سازمان ­ها
 • جذب اعتبار (داخلی یا خارجی) از منابع غیر دانشگاهی (با اسناد مالی)
 • حجم اعتبار

لوح تقدیر به نام مجري (پژوهشگر ارشد) تقديم مي ­شود به همراه مدال نقره

1 تا 2 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست پژوهشگر ارشد (مجری)

 

شامل مقاله فارسي و مقاله انگليسي؛ ابداع، اختراع، ايده، روش جراحي، طرح پژوهشي، کتاب و مجله با منشاء بخش خصوصي مي ­باشد.

دستاوردهاي ارسالي به صورت مستقل و در همين دسته مرور مي­ شوند.

بسته به دسته

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست مترجم ارشد

منظور کتاب ترجمه منتشر شده در 5 سال گذشته است.

هر یک از معیارهای محور 12، که مطرح باشد به کار بسته مي­ شود.

* کتاب­ هایی که ترکیبی از ترجمه و تالیف باشند در این دسته مرور می ­شوند.

دیپلم افتخار به­ نام مشترک نویسندگان

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی

اعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست نویسنده ارشد

منظور فصل کتاب منتشر شده در 5 سال گذشته است.

هر یک از معیارهای محور 12، که مرتبط باشد به کار بسته مي­شود.

* مقالات مروری (Expert Content) نیز در این دسته مرور می­شوند.

دیپلم افتخار به­ نام مشترک نویسندگان تقديم می ­شود

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابیاعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست نویسنده یا ویراستار ارشد

و يا نامزد شدن توسط شخص ثالث

منظور کتاب منتشر شده در 5 سال گذشته است. معیارهاي برگزیدن عبارتند از:

 • اصالت محتوا (تالیف یا گردآوری) و به روز بودن
 • تقاضامحور و کاربردی بودن؛ مرجع بودن (برای امتحانات ملی و جامع و یا رشته­ های دانشگاهی موضوع چشم پزشکی و علوم بینایی)
 • فهرست نویسی و نمایه
 • حجم و فراگیری کتاب
 • اعتبار علمی محتوا؛ سابقه انتشار نویسنده در موضوع کتاب و اعتبار علمی وي
 • اعتبار انتشارات و کیفیت انتشار
 • شمارگان و تجدید چاپ
 • مرور مستقل کتاب (و تاییدیه یا جایزه)
 • دارا بودن ویرایش الکترونیکی با کاربری مجازی
لوح تقدیر به ­نام مشترک نویسندگان
تقديم مي­ شود به همراه مدال طلا

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابیاعطاء

تعداد برگزیدگان

با تقاضای تدوین کننده (ارشد)

منظور طیف راهنماهای بالینی، خلاصه سیاستی، تحلیل­ های اقتصادی و ارزیابی فناوری و دارو، راهنمای تصمیم ­گیری بیماران و نظایر می ­باشد. معیارهاي برگزیدن عبارتند از:

 • روش نظام­ مند تدوین بسته دانشي
 • تطبیقی یا توسعه­ ای بودن بسته
 • پرداختگي، رسايي روايت و الگوي متن بسته
 • استعداد مقبولیت بسته، حسب فرایند فرآوری، مشارکت کنندگان و گروه متخصصین
 • تایید و مرور توسط شبکه ­های تحقیقاتي، انجمن­ های حرف ه­ای و هیات برد
 • کاربردی شدن و نشر (روش­های سنتی و مجازی و قالب­های آموزش مداوم)

دیپلم افتخار به­ نام مدونین تقديم مي­شود

 

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی اعطاء

تعداد برگزیدگان

با توصیه/معرفی نامه از سوی شخصیت حقوقی یا حقیقی (با داشتن کمتر از 40 سال برای متخصصین بالینی و 35 سال برای محققین غیربالینی)

شرط لازم، معرفی نامه و نامزد شدن از سوی شخص ثالث است.

متن معرفی­ نامه و توصیه نامه و شواهد ارسالی (مانند رزومه)، تحلیل و امتیازدهی می­ شوند. معیارهای برگزیدن با ترتيب نسبی اهميت، عبارتند از:

شواهد اخلاق حرفه ­ای، همکارانه­ ای و کارگروهی

 • شواهد پشتکار، نظم، هدفمند بودن در زندگی حرفه ­ای و تمایز دانشورانه
 • شواهد قدرشناس بودن (از پیشکسوتان)
 • سوابق فعالیت داوطلبانه/انسان دوستانه
 • نمرات، رتبه ­ها، دستاوردها و جوایز
 • شاخص­ های علم ­سنجی از مقالات، پتنت­ ها و ديگر توليدات علمی
 • امتیاز خانم بودن یا تعلق به منطقه محروم و اقلیت ­های قومی/فرهنگی

برگزيده شدن نهايي دانشور بالينی برای گرنت 5000 دلاری، دو مرحله ديگر دارد:

 1. جلسه مشترک ژوری گرنت با نامزدکنندگان و
 2. مصاحبه رسمی هيات رئيسه قطب فارابی با دانشور جوان

در صورت برگزیده شدن نهایی، دانشور ارجمند، مهلت یک ساله برای جذب گرنت دارد.

لوح تقدیر و تندیس برنز تقديم می ­شود.

دانشور بالینی به صورت خودکار نامزد گرنت فلوشیپ سه ماهه «غریبه مهربان» می­ شود. نيم سکه نيز به دانشور غیربالینی تقديم می ­شود.

1 تا 2 مورد
ی

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابی اعطاء

تعداد برگزیدگان

مشابه دسته 14 و با حداکثر سن 30 سال به اين رقابت راه می­ يابند.

در صورتيکه کانديدا، با توجه به مقطع حرف ه­ای نتواند در دسته دانشور جوان رقابت کند و با فرض شايستگی ويژه، اين شناسايی و تقدير نيز صورت می ­پذيرد.

لوح تقدیر و تندیس برنز تقديم می ­شود.

1 مورد

روش شرکت

ملاک­ های ارزشیابیاعطاء

تعداد برگزیدگان

درخواست شخصی یا نامزد شدن مستقل حقوقي يا حقيقي

مصداق مي­ تواند فرد، گروه و يا يک شرکت باشد. معيارهاي ارزيابي عبارتند از:

 1. طی زنجیره کامل ايجاد ارزش افزوده دانش بنياني: اختراع/نوآفرینی، فن ­آفرینی و کارآفرینی (تجاری ­سازی، تولید، سفارش خرید و اشتغال)
 2. صادرات محصولات چشم پزشکی
 3. شراکت بین ­المللی با کسب دانش فنی یا سرمایه گذاری مشترک
 4. بومی سازی فناوری
 5. ابتکار عمل طب سنتی در حوزه چشم پزشکی با روش علمی
 6.  همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­ ها در امر تحقیق و توسعه دانش بنیانی (از جمله با سرمایه گذاری) و اجراي آزمون­ هاي باليني
لوح تقدیر و مدال طلا تقديم مي­ شود.1 مورد